Kritéria hodnocení, způsoby ověřování

 

Požadovaný rozsah znalostí a dovedností:
každý účastník zkoušky musí prokázat všechny potřebné kompetence v požadovaném rozsahu tak, jak jsou stanoveny v hodnotícím kvalifikačním standardu příslušné kvalifikace. Způsob ověření je pevně stanoven ke každé dílčí kompetenci (ústní, písemné, praktické). Zkušební komisi tvoří dva autorizovaní zástupci autorizované osoby a zdravotnický pracovník. Délka zkoušky je 2-4 hodiny.Výsledek zkoušky je uchazeči sdělen do 5 dnů od vykonání zkoušky a následně je mu zasláno osvědčení podle par.19, Zákona 179/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav.  

Autorizovaní zástupci autorizované osoby:

  • Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
  • Bc. Martina Havlíčková
  • Mgr. Dagmar Škrabalová - zdravotnický pracovník

Zde je uveden podrobný popis  kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Chůva a dílčích kompetencí. Uchazeč musí v rámci zkoušky prokázat jejich znalost formou uvedou jako způsob ověření - písemně, ústně, prakticky. Klikněte zde: Standardy Chůva.pdf (36,4 kB)