Informace o zkoušce

Zkouška profesní kvalifikace Chůva je určená všem zájemcům, kteří se chtějí věnovat zajištění péče o děti od 0 do nástupu do školy na profesionální úrovni. V současné době je k výkonu tohoto povolání zapotřebí kvalifikace v oborech pedagogických, zdravotnických, pečovatelských a dalších. Pro ty, kteří nesplňují tuto kvalifikaci jsou určeny zkoušky profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací. Tyto zkoušky umožňují občanům uznání skutečných znalostí, dovedností a kompetencí bez ohledu na to, jak je získali - ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj. Není tedy důležitá vzdělávací cesta, ale prokázání osvojených kompetencí.

Máte-li teda zájem pracovat v oboru péče o děti do 7 let , zajistit si potřebny doklad o vzdělání a následně jej využít v žádosti o vydání vázané živnosti na péči o děti do 3 let nebo přijmou zaměstnaneckou pozici na výkon této činnosti, nabízíme Vám možnost absolvovat tuto zkoušku v našem zařízení Vesněnka,o.p.s.

Naše zkušenosti:

Již v roce 2007 jsme poprvé použili slovo chůva, když jsme připravovali projekt školičky pro děti od 1 do 5 let v městě Brně. Tehdy jsme volili toto slovo z pomyslné vzpomínky na jeho obsahovou náplň - chůvička pro nás znamenala teplou náruč hodné tety na hlídání, pohodu, rodinné prostředí, bezpečí. Myšlenka se podařila a za námi je nyní čtyřletá tradice poskytování celodenní péče o děti od 1 roku ve školičce Vesněnka. Za tu dobu jsme udělali velký kus práce, dveřmi školičky prošlo více než 290 dětí, zvládli jsme nelehké začátky i příjemné období veřejné podpory z ESF fondů. Obhájili jsme dobré jméno před mnoha úřady a dokázali, že hlídat děti lze i jinou formou, než dosud běžnou. Byli jsme vzorem mnoha obdobných zařízení a v současné době máme otevřené již dvě provozovny, z toho jednou je firemní školičky Vesněnka MU pro Masarykovu univerzitu v Brně. 
Jsme proto připraveni a kvalifikovaní k realizaci profesních zkoušek Chůva, což jsme prokázali a doložili na MPSV a získali tak osvědčení k autorizaci provádění zkoušek.     

Pro koho je zkouška určena:
pro všechny zájemce starší 18 let (s vyjímkou pro mladší uchazeče, kteří absolvovali rekvalifikační kurz organizovaný ÚP), s minimálně základním vzděláním, trestně bezúhonné (čestné prohlášení žadatele), zdravotně způsobilé (doloženo lékařským potvrzením), kteří  prokážou požadované znalosti a dovednosti, mohou to být i občané z cizích států