Zkoušky profesní kvalifikace Chůva

Dne 9.7.2013 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí v Praze udělena autorizace naší organizaci Vesněnka,o.p.s., pro výkon zkoušek profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)
číslo autorizace 2013/43
Chůva pro dětské koutky (kód 69-018-M)
číslo autorizace 2013/44