Cena našich služeb se pohybuje v rozmezí 70 -130 Kč/hod a je odvozena od počtu hodin pravidelné měsíční docházky

 Způsob úhrady platby dětí zapsaných ve Vesněnce, denním centru pro děti, o.p.s.

  •  Platbu je třeba provést přes účet k 15.dni předcházejícího měsíce nástupu nebo pravidelné docházky 
  •  Pokud platba nebude provedena bez zdůvodnění, Vesněnka o.p.s. si vyhrazuje právo postoupit volné místo dalšímu dítěti – náhradníkovi 
  •  Variabilní symbol  vydáváme při nástupu dítěte do Vesněnky – zůstává v platnosti po celou dobu docházky dítěte
  •  Předpis platby na daný měsíc odesíláme vždy předem do 10. dne předcházejícího měsíce, do 15. dne v měsíci je třeba platbu uskutečnit
  •  Uhrazená  platba je nevratná.
  •  Přednost na umístění dítěte ve Vesněnce mají rodiče, kteří respektují a dodržují tyto sjednané platební podmínky.