2. 8. 2018

V průběhu srpna přijímáme přihlášky pro nový školní rok 2018/2019. Přijďte se k nám podívat.

 

 

30. 6. 2018

V období hlavních prázdnin Vesněnka funguje v tzv. prázdninovém režimu, každý všední den od 7:30 do 15:30 hodin, s výjimkou středy 4. 7. 2018, kdy bude probíhat povinná sanitace prostor.
 

V případě volné kapacity přijímáme děti ke krátkodobému přijetí (prázdninový režim). V případě zájmu nám prosím napište e-mail na adresu vesnenka@seznam.cz, popřípadě je možné zavolat na telefonní číslo 608 160 556.

Kromě krátkodobého přijetí v rámci prázdninového režimu nabízíme i možnost docházky dítěte do Vesněnky v novém školním rce 2018/2019.

 

 

21. 5. 2018

Připravujeme vystoupení našich dětí na Zahradní slavnosti, která se koná ve čtvrtek 7. 6. 2018 od 15:30 hodin v divadelním sále (přízemí zadní budovy). Srdečně zveme rodiče, prarodiče a sourozence dětí z Vesněnky.

Zahájili jsme příjem přihlášek k přijetí  dítěte do Vesněnky pro nový školní rok 2018/2019. Zájemcům doporučejeme, aby se za námi přišli podívat. ideální doba je v případě příznivého počasí vždy kolem 10:15 - 11:00 hodin, kdy býváme na zahradě. Bude prostor pro vzájemné seznámení, prohlídku prostor a zodpovězení dotazů.

 

 

18. 4. 2018

 • Kapacita Vesněnky  je aktuálně zcela naplněna. Děkujeme.
 • Volná místa jsou pouze v odpoledních hodinách - každý všední den od 14 do 16 hodin, ve čtvrtek do 17 hodin.
 • Získali jsme finanční dotaci od Odboru zdraví Magistrátu města Brna  na činnost v oblasti podpory rodiny pro rok 2018  na projekt "Vesněnka a zdravá rodina" za účelem podpoření provozu školičky Vesněnka, o.p.s. pro děti od 1 roku věku pro zaměstnané rodiče, ve výši 30 000 Kč.

 

 

26. 3. 2018

 • Od 2. 4. 2018 nabízíme 1 volné místo k pravidelné docházce v pondělí (přijetí jednoho z našich dětí do státní školky), ostatní dny je kapacita Vesněnky  naplněna.
 • V období hlavních prázdnin bude Vesněnka uzavřena pouze ve středu 4. 7. 2018 - povinná sanitace (generální úklid prostor). Ostatní dny bude provoz beze změn v časech dle zájmu rodičů. V případě volné kapacity nabízíme o hlavních prázdninách dětem od 1 do 5 let umístění v režimu krátkodobého prázdninového přijetí.
 • Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se bude od 15:30 hodin konat tradiční Zahradní slavnost. V úvodu slavnosti vystoupí naše děti s krátkým programem.

 

 

23. 1. 2018

 • Pro rodiče dětí, které navštěvovaly Vesněnku v kalendářním roce 2017 máme v kanceláři školičky (přední budova, 1. patro) připraveno k vyzvednutí Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku pro daňové účely. V kanceláři jsme každý všední den od 7 do nejméně 16 hodin, v pátek do 14:30 hodin.
 • Kapacita prázdninového pobytu "Sportujeme s Karlem 4" je dnešním dnem zcela naplněna.

 

8. 1. 2018

 • Nový rok jsme zahájili přijetím několika nových dětí, které nahradily děti, které od nás odešly do státních MŠ. Některé z našich dětí si upravilo režim docházky a to většinou tak, že přidaly i spaní nebo docházku rozšířily o další den. Aktuálně můžeme nabídnout 1 volné místo k pravidelné docházce  ve čtvrtek a v pátek.
 • V průběhu prosince 2017 jsme nově zařídili prostory Herny ve 2. patře dvorního traktu.
 • Na začátku prosince 2017 jsme provedli průzkum zájmu rodičů o případnou změnu dodavatele obědů do Vesněnky. Do průzkumu se aktivně zapojilo pouze pět rodičů; z toho dva byli pro změnu, dva proti a jeden rodič zaujal neutrální stanovisko. Na základě provedené analýzy zůstáváme u stejného dodavatele obědů.
 • Ředitelka Vesněnky podala žádost na Odbor zdraví Magistrátu města Brna  o poskytnutí Dotace na činnost v oblasti podpory rodiny pro rok 2018  na projekt Vesněnka a zdravá rodina za účelem podpoření provozu školičky Vesněnka, o.p.s. pro děti od 1 roku věku pro zaměstnané rodiče, ve výši 30 000 Kč. Získané finanční prostředky by nám měly pomoci v nutné údržbě herních prvků na naší zahradě.
 • Zahájili jsme příjem přihlášek na již 4. běh oblíbeného prázdninového pobytu pro rodiče a prarodiče s dětmi "Sportujeme s Karlem 4" v RS Trnávka v termínu 4. 8. 2018 - 11. 8. 2018. Ubytování je v hotelové části zařízení, ve 2 - 5 lůžkových pokojích, každý s vlastním sociálním zařízením. Je zajištěna strava 5x denně, pitný režim a celodenní doprovodný program. Více informací v sekci Pobyty pro rodiny.
 • Zaznamenáváme stále větší zájem o služby Agentury Vesněnka, pomoc rodinám. Rodiče využívají našich služeb zejména na doprovody dětí do/z školky, školní družiny nebo v případě nemoci dítěte. Začali jsme více spolupracovat se Střední školou sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s., se kterou je Vesněnka spojena osobou zakladatele i ředitelky a plnoleté studentky oboru Sociální činnost se v odpoledních hodinách zapojily do činnosti agentury coby chůvy.

 

Provoz Vesněnky na konci kalendářního roku 2017

Z důvodu povinné sanitace a čerpání dovolených bude pravidelný provoz Vesněnky ukončen ve čtvrtek 21. 12. 2017.

pátek 22. 12. 2017  povinná sanitace prostor

středa 27. 12. - pátek 29. 12. 2017 dovolená

Pravidelný provoz Vesněnky v novém roce bude zahájen v úterý 2. 1.2018.

Lenka Hrubá

 

 

25. 10. 2017

 • Novou hlavní chůvou se stala od 10/2017 Klára Pazourková. Pracovní tým Vesněnky, denní centum pro děti, tvoří hlavní chůva - HPP 1,0; dvě chůvy - HPP 0,5; ředitelka 0,1 úvazek; 2 chůvy DPP, ekonomka DPP. Na zajištění služeb domácího hlídání s námi spolupracují další 3 chůvy na DPP.
 • Vesněnka je od roku 2012 autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Na zkoušku konanou dne 2. 10. 2017 přijela tříčlenná  kontrola MPSV. Předmětem kontroly byla samotná organizace a průběh zkoušky a také  kontrola archivovaných dokumentů ze zkoušek za celé období konání. S průběhem zkoušky byla komise velmi spokojená, stejně tak nebyly zjištěny nedostatky v archiváliích. V červenci 2018 vyprší platnost autorizace. O novou budeme žádat na jaře 2018.
 • V počtu našich dětí dochází k nejrůznějším změnám. Nové děti jsou moc šikovné, výborně doplňují stávající dětský kolektiv. Aktuálně jsme přerušili docházku jednoho ročního dítěte (obtíže při zvykání), jedno z dětí se ještě dostalo do státní MŠ.
 • Vánoční besídka bude ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 15:30 hodin v sále, poté připravujeme tradiční předvánoční posezení a tvoření ve třídě Vesněnky.
 • Letošní školní rok zaznamenáváme stále větší zájem o naše doplňkové služby domácího hlídání (zejména při nemoci dítěte) a doprovody dětí z/do školky, ŠD. Máme již 7 stálých rodin, se kterými úzce spolupracujeme.
 • Logopedie probíhá pravidelně ve středu. Odbornou logopedkou, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, je Mgr. Helena Robešová.
 • V pondělí 23. 10. 2017 proběhla pravidelná roční revize herních prvků na zahradě a v tělocvičně.

Lenka Hrubá, ředitelka Vesněnky

 

 

4. 9. 2017

 • 12 našich dětí bylo přijato do státních MŠ. Přejeme jim, aby se jim dobře dařilo a aby na dobu strávenou ve Vesněnce oni i jejich rodiče rádi vzpomínali.
 • K 31. 8. 2017 odešla pracovat do státní MŠ i naše dlouholetá chůva (od roku 2009) teta Jarča Bendová. I jí přejeme, aby nová práce naplnila její očekávání a přinášela jí radost.
 • Od konce července 2017 doplnila naše řady nová chůva - teta Klára Pazourková. Ostatní chůvy zůstávají beze změn.
 • Kapacita školičky pro nový školní rok 2017/2018 je téměř naplněna - k dnešnímu dni evidujeme 25 přihlášených dětí. Poslední volná místa nabízíme v pondělí a ve čtvrtek (vhodné zejména k jednodenní docházce pro nejmenší děti).
 • Nejbližší  volný termín   zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky je v pondělí 18. 12. 2017 ve 13:30 hodin. 

Lenka Hrubá, ředitelka Vesněnky

 

 

K 30. 6. 2017 odešla paní Oborná (ekonomka, administrativní pracovnice) do zaslouženého starobního důchodu. Její nástupkyní je paní Irena Filová.

 

9 našich dětí nás na konci června nebo v průběhu hlavních prázdnin  opouští kvůli přijetí do MŠ. Všem jim přejeme, aby se jim v nových školkách moc a moc líbilo.

 

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 v 15:30 hodin předvedou děti z Vesněnky krátké vystoupení na naší již tradiční Zahradní slavnosti v sále. Srdečně zveme rodiče i prarodiče.

 

Pro velký zájem mimořádně přidáváme další termín   zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Zkouška se bude konat v úterý 4. 7.  2017 ve 13:30 hodin. Přihlášku ke zkoušce je třeba zaslat nejpozději 4. 6. 2017.

 

Na Vesněnce aktuálně probíhá oprava stávajícího pískoviště. Místo původní dřevěné obruby pan údržbář použil  beton s dřevěným sedátkem. Kvůli časové náročnosti dodržení správné technologie  budou opravy ukončeny až na začátku dubna. Upozorňuji na nutnost dodržení zvýšené opatrnosti při pobytu veřejnosti na naší zahradě.

 
Kapacita prázdninového pobytu pro rodiny s dětmi "Sportujeme s Karlem 3" v termínu 5. 8. - 12. 8. 2017  je již naplněna.

 

Nejbližší termín zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky je v pátek 28. 4. 2017 ve 14 hodin. Přihlášku ke zkoušce je třeba zaslat nejpozději 28. 3. 2017.

 

PF 2017

Rok 2017 vyplněný zdravím, láskou a porozuměním

přeje

Lenka Hrubá za všechny z Vesněnky

 

Provoz Vesněnky na konci kalendářního roku 2016

Z důvodu povinné sanitace a čerpání dovolených bude pravidelný provoz Vesněnky ukončen ve čtvrtek 22. 12. 2016.

pátek 23. 12. 2016 a v úterý 27. 12. 2016 povinná sanitace prostor

středa 28. 12. - pátek 30. 12. 2016 dovolená

Pravidelný provoz Vesněnky v novém roce bude zahaájen v pondělí 2. 1.2017.

Lenka Hrubá

 

Přijímání nových dětí ve školním roce 2016/2017

Provpz školičky - každý všední den od 7:30 do 17 hodin, v pondělí a ve středu do 17:30 hodin.

Volná kapacita je zejména  v pondělí a v pátek - vhodné pro nejmenší děti ke zkrácené jednodenní nebo dvoudenní docházce (možno i pouze dopoledne). Přijímáme děti od 1 roku věku. Přijďte se za námi podívat!

Lenka Hrubá

 

Prázdninové pobyty pro  děti, rodiče, prarodiče v  roce 2016

 • 6.8. - 13.8.2016 RS Trnávka Želiv "Sportujeme s Karlem 2" 

Všechny pokoje v RS již obsazeny, po domluvě ještě ubytování v Okálu.

Lektoři: Karel Janda, Lenka Hrubá, více na:  cms.vesnenka.webnode.cz/pobyty-pro-rodiny-s-detmi/

 

Přijímání nových dětí v novém školním roce 2015/2016

Oznamuji, že v novém školním roce můžeme přijmout ještě několik dětí.

Volná kapacita je zejména ve středu  a v pátek - vhodné pro nejmenší děti ke zkrácené jednodenní nebo dvoudenní docházce (možno i pouze dopoledne). Přijímáme děti od 1 roku věku.

Lenka Hrubá

 

Vesněnka obdržela Osvědčení o splnění certifikačních kritérií kvality vzdělávacích institucí

V rámci projektu "Společně v dalším vzdělávání" bylo Vesněnce uděleno Osvědčení o splnění certifikačních kritérií kvality vzdělávacích institucí. Realizátorem projektu je BEVE, spol. s r.o., partnery Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s., Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, Krajská hospodářská komora Jižní Moravy a Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně.

Lenka Hrubá