Evidenční list dítěte F2

07.03.2009 19:54

Evidenční list dítěte je povinnou součástí žádosti o přijetí dítěte k docházce do centra. Veškeré získané informace budou využity pouze pro potřeby centra, plně tak bude respektována jejich důvěrnost.

Ke stažení:F2 Evidenční list dítěte.doc (86528)

Zpět