Dvoustranná smlouva o poskytnutí péče F6

11.03.2009 10:02

Smlouva o poskytnutí sjednané péče o nezletilé dítě je uzavřena mezi rodičem (zákonným zástupcem dítěte) a organizací Vesněnka o.p.s. nejpozději v den nástupu dítěte do centra. Tuto smlouvu obdrží v jednom vydání rodič, ve druhém vydání organizace. Smlouvu je možné obdržet na vyžádání k prostudování v ředitelně Vesněnky (Údolní 10, zadní budova, III.poschodí). 

Zpět