Dokumenty

Žádost o přijetí dítěte F1

06.03.2009 15:33
Formulář Žádosti o přijetí dítěte do Denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. Pouze na základě této řádně vyplněné Žádosti je možné přijmout dítě do centra. Ke stažení: F1 Žádost o přijetí.doc (83968)

Evidenční list dítěte F2

07.03.2009 19:54
Evidenční list dítěte je povinnou součástí žádosti o přijetí dítěte k docházce do centra. Veškeré získané informace budou využity pouze pro potřeby centra, plně tak bude respektována jejich důvěrnost. Ke stažení:F2 Evidenční list dítěte.doc (86528)

Prohlášení o vyzvedávání dítěte F3

08.03.2009 09:30
Prohlášení o vyzvedávání dítěte z centra pověřenými osobami je nedílnou součástí dokumentace při přijímání dítěte do Denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. Dítě může být z centra vydáno pouze osobám uvedeným v prohlášení, případně vydáno jiným osobám na základě písemné žádosti...

Lékařské vyjádření o zdravotním stavu dítěte F5

10.03.2009 21:38
Lékařské vyjádření o zdravotním stavu dítěte potvrzuje, že přijímané dítě je zdravé a způsobilé docházky do centra. Ke stažení: F5 Lékařské vyjádření o zdravotním stavu dítěte.doc (79872)

Dvoustranná smlouva o poskytnutí péče F6

11.03.2009 10:02
Smlouva o poskytnutí sjednané péče o nezletilé dítě je uzavřena mezi rodičem (zákonným zástupcem dítěte) a organizací Vesněnka o.p.s. nejpozději v den nástupu dítěte do centra. Tuto smlouvu obdrží v jednom vydání rodič, ve druhém vydání organizace. Smlouvu je možné obdržet na vyžádání k...

Doporučený seznam věcí pro děti

11.01.2011 15:52
Zde naleznete doporučený seznam věcí, který Vám pomůže v přípravě osobních věcí dětem do školičky. Doporučujeme všechny věci podepsat textilním nebo lihovým fixem.Děkujeme. Seznam věcí zde: Seznam věcí pro děti.doc (31744)

Způsob úhrady platby F4

Pokyny ke způsobu, jakým lze uhradit platbu za docházku dětí.

F4 Způsob úhrady platby.doc (37 kB)